Нашия екип

През септември 2021 г. бяхме поканени да учим в централата на Alibaba в Ханджоу. Излизането да учим повече ще помогне за развитието на мисленето на екипа и ще подобри нашите способности

През септември 2021 г. бяхме поканени да учим в централата на Alibaba в Ханджоу. Излизането да учим повече ще помогне за развитието на мисленето на екипа и ще подобри нашите способности